Passchendaele 1917-2017


500.000 slachtoffers
En nog altijd geen rehabilitatie van de als voorbeeld Gefusilleerden!

De derde veldslag van Ieper die begon op 31 juli 1917 en die eindigde op 6 november 1917.

Balans : geen enkele reële territoriale winst, geen enkele beslissende militaire vooruitgang, maar meer dan 500.000 doden, jongeren van 17-20 jaar. Hetzij 5000 doden per dag! Kortom, geen enkele overwinnaar, enkel overwonnenen.

Vergeten we niet de tienduizenden geamputeerde soldaten, voor altijd invalide, de aan het gezicht gewonde oud-strijders. Zoveel menselijke drama’s, gebroken levens. Oorlog is altijd de afgrijselijkste slachting, de waanzinnigste wreedheid. De derde veldslag van Ieper is slechts een aanvullende illustratie van de verschrikkelijkste confrontaties van deze oorlog.

Deze afschuwelijkste en wreedste oorlog maakte miljoenen doden, gewonden en burgerslachtoffers waarvan 11 soldaten gedood werden DOOR België.

Om elk oproer van soldaten teniet te doen, om ze te terroriseren, ze te onderwerpen aan het bevel van gegalonneerde woestelingen en ze te verplichten naar het front op te stijgen, veroordeelden krijgsraden 219 soldaten ter dood, ze beschuldigend van lafheid, gebrek aan moed, van weigering naar buiten te treden onder het vuur van de vijand, van inslapen of soms het ongeluk te hebben gehad er op het toeval af uit genomen te worden. 11 ervan werden gefusilleerd als voorbeeld door Belgische kogels tijdens de voorafgaande maanden, zonder de snelle executies te tellen en de niet getelde geëxecuteerden.

Als het Verenigd Koninkrijk, waarvan er 250.000 soldaten sneuvelden in Ieper, opteerde voor « een wet van kwijtschelding als « eerbetoon » aan de Gefusilleerden, eist de KVD-CLP van haar kant de collectieve rehabilitatie van de als voorbeeld Gefusilleerden, Justitie en niet vergiffenis voor deze mannen noch een misstap begingen, noch verraad pleegden. Het waren mannen die « Neen zegden aan een nutteloze dood! Neen aan de oorlog! Neen aan de onmenselijkheid! »

Ver van de onbetamelijke praal van de consensuele ceremonies, die werden georganiseerd om de ware verantwoordelijken van deze oorlog te verhullen, om de oppositie te verbergen, om de weerstand van de soldaten tegen de oorlog, van de burgers, syndicalisten, om de memorie van de als voorbeeld Gefusilleerden te verbergen, roept de KVD-CLP allen die zich herkennen in deze strijd om gerechtigheid massaal op tot het tekenen voor de collectieve rehabilitatie van de als voorbeeld Gefusilleerden tijdens de oorlog van 1914-1918.

Deze eis baseert zich op de menselijke vrijheid en tegen de onderdrukking die Emmanuel Kant lang geleden (1784) als ‘t volgt uitdrukte : « Maar van alle kanten hoor ik roepen : Redeneer niet! De officier zegt : Redeneer niet, maar executeer!, de financier zegt : Redeneer niet, betaal!, de priester zegt : Redeneer niet, geloof. »

Collectieve rehabilitatie van de als voorbeeld Gefusilleerden

Petitie : oproep tot collectieve rehabilitatie van de als voorbeeld Gefusilleerden