La nécessité de la Libre Pensée


La nécessité de la Libre Pensée

“Le libre-penseur en tant que rebelle éthique est devenu comique. Ce n’est qu’un savant ou un homme de science qui mérite encore une recommandation. L’histoire de la philosophie démontre pourtant qu’avec la disparition des libre-penseurs et des esprits libres, la philosophie s’éteint : c’est qu’elle court à sa perte à cause du despotisme spirituel. »

Hubert Dethier, Introduction au « Dictionnaire des libres-penseurs belges et néerlandais » Centre des Lumières, VUB, 1979, partie I p. 25

De noodzakelijkheid van het Vrije Denken

« De vrijdenker als ethische opstandeling is komisch geworden. Enkel een geleerde of een man van wetenschap verdient nog enige aanbeveling. De geschiedenis van de filosofie toont nochtans aan dat met het verdwijnen van vrijdenkers en vrijgeesten, de filosofie verbleekt : ze gaat immers aan geestelijke dwingelandij ten gronde. »

Hubert Dethier, Inleiding tot het “Woordenboek van Belgische en Nederlandse vrijdenkers”, Centrum van de Verlichting, VUB, 1979, deel I, p. 25

[:de]

« Die Freidenkerin (der Freidenker) als ethische (r) Rebellin (Rebell) ist komisch geworden. Es ist nur eine (ein) Gelehrte(r) oder ein(e)Wissenschaftler(in) der (die) noch eine Empfehlung verdient. Die Geschichte der Philosophie zeigt jedoch dass beim Verschwinden der Freidenkern und der freien Geiste, die Philosophie erbleicht : sie geht dann unter wegen dem geistlichen Despotismus.“

Hubert Dethier, Einleitung zur „Wörterbuch der Belgischen und Niederländischen
Freidenkern“, Zentrum für die Studie der Aufklärung, VUB, 1979, Teil I, S. 25