Europese oproep voor de bescherming van Apostaten, van álle Apostaten


Dit is waarom La Libre Pensée het initiatief heeft genomen voor een Europese oproep voor de bescherming van Apostaten, van alle Apostaten,

en voor het respecteren van de strikte Gelijkheid voor de Wet van de mensen tussen kerken en maatschappelijke organisaties in Europa.

Libre Pensée d’Europe (European Freethought) lanceert een oproep om handtekeningen te verzamelen van seculiere verenigingen in Europa in verband met het schrappen van persoonlijke gegevens uit doopregisters voor degenen die dat wensen. Een oproep gericht aan het Europees Parlement.

Dit is een fundamentele kwestie: die van Gewetensvrijheid en absoluut respect hiervoor.

Vanaf de geboorte een religie opdringen aan een kind en het dan niet toestaan om uit vrije wil te vertrekken, druist in tegen een principe dat onaantastbaar zou moeten zijn: niemand kan tot een religie gedwongen worden en niemand kan gedwongen worden om in een religie te blijven. In theorie wordt dit principe gegarandeerd door internationale teksten die veel mensen beweren hoog te houden.

Artikel 9 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, getiteld “Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst”, stelt: “Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen”, het verplicht de landen die het Verdrag hebben ondertekend om deze vrijheden, die tevens alle individuele geloofsovertuigingen omvatten, te respecteren en te beschermen.

Daarom is de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) goedgekeurd en geïmplementeerd, die het mogelijk maakt dat individuen elk spoor van hun lidmaatschap van een maatschappelijke structuur kunnen wissen als ze dat willen.

Een kind is geen stuk vee in het Wilde Westen,
gebrandmerkt voor het leven

Het is mogelijk om in naam van de GDPR alle gegevens te laten wissen van een vereniging, een vakbond, een partij, een vrijmetselaarsorde, maar niet van een kerk?

Is er iets belangrijker dan vechten voor menselijke vrijheid en weigeren de Mensheid te ketenen in religieuze boeien?

Als je eenmaal op gedwongen wijze deel uitmaakt van een criminele organisatie als de katholieke kerk, kun je er in Frankrijk niet meer uitstappen vanwege de uitspraken van de CNIL (de Franse Gegevensbeschermingsautoriteit) en de Raad van State, die op verzoek van een Franse burger weigerden het wissen van persoonlijke gegevens te accepteren en in het voordeel van de kerk oordeelden. Ja, CRIMINEEL: 300.000 slachtoffers van seksuele misdrijven door de katholieke geestelijkheid alleen al in Frankrijk en miljoenen meer wereldwijd.

En waarom: omdat het een “historisch feit” zou zijn. In welk opzicht is dit feit meer “historisch” dan lidmaatschap van een maatschappelijke organisatie, een vakbond, een partij, een vrijmetselaarsloge of la Libre Pensée?

Heb je gehoord van het geval van Thomas Borres, een Franse burger die in Duitsland woont en van wie de Duitse kerk een doopcertificaat vroeg en kreeg van de Franse kerk om hem te dwingen kerkbelasting te betalen, ook al had hij het katholieke geloof allang afgezworen?

Het is duidelijk dat, of je nu gelooft of niet, je nog steeds kerkbelasting moet betalen.

In Duitsland is de katholieke kerk eigenaar van één van de twee grootste particuliere ziekenhuisnetwerken (het andere is van de protestanten). Werknemers van deze ziekenhuizen die hun katholieke doop hebben afgewezen, kunnen worden ontslagen. Daarom werd onder andere de GDPR in het leven geroepen, om elk spoor van lidmaatschap van een structuur in het verleden uit te wissen wanneer iemand daarom vraagt.

Zijn deze doopregisters, waarin de namen van apostaten voorkomen, verwaarloosbaar in een tijd waarin extreem-rechts aan de macht zou kunnen komen in Frankrijk, en dat al heeft gedaan in verschillende Europese landen, gesteund door kerken en religieuze stromingen, of ze nu fundamentalistisch zijn of niet?

Als we naar het verleden en de geschiedenis kijken, is de kwestie van doopregisters en doopbewijzen van enig belang geweest. Stel je voor wat een totalitaire macht, gesteund door religie, zou kunnen doen met registers waarin de namen staan van degenen die hun religieuze binding hebben ontkend – zwart op wit? Niet alleen in Iran zou dit grote, zelfs dramatische gevolgen kunnen hebben.

Geen enkele ‘geopenbaarde’ religie tolereert apostasie. Iedereen die de middelen heeft om dit te doen, zal in de verleiding komen om lijsten van geloofsafvalligen samen te stellen. De katholieke kerk voelt zich sterk genoeg om dit te erkennen: door dit te doen schept ze een precedent dat een directe bedreiging vormt voor apostaten van andere religies. Omgekeerd, als we voor elkaar krijgen dat de kerk de namen van gedoopte personen uit haar registers moet verwijderen, zullen we het recht op apostasie in de jurisprudentie vastleggen, wat niet alleen in het voordeel is van ex-katholieken, maar ook van ex-protestanten, ex-joden, ex-moslims, enzovoort. Het zal hun voormalige medegelovigen verboden worden om de namen te bewaren van mensen die de geopenbaarde dogma’s hebben afgezworen.

Er zijn woorden en er zijn daden

Deze Europese oproep is in werkelijkheid de enige concrete en echte actie ter verdediging van de Apostaten, van álle Apostaten, ongeacht hun religie van oorsprong. Deze oproep is gericht op de bescherming van alle mensen die van godsdienst zijn veranderd of er afstand van hebben genomen, en is gebaseerd is op de strikte gelijkheid tussen de betrokken personen en hun overtuigingen, zonder enige dimensie van discriminatie of xenofobie ten opzichte van individuen of een bepaalde godsdienst.

Als dit verzoek zal ingewilligd worden, zal het de facto en de jure bescherming bieden aan alle Europeanen en inwoners die hun religieuze overtuiging (die hen vaak als kind werd opgedrongen) willen veranderen of er afstand van willen doen.

Iedereen moet dus zijn verantwoordelijkheid nemen. Welke militant, welke vereniging van militant secularisme of atheïsme kan een dergelijk religieus privilege aanvaarden, dat exorbitant is ten opzichte van het algemene recht en dat het fundamentele principe van gelijkheid en respect voor de vrijheid van geweten in twijfel trekt?

Deze oproep is dus heel duidelijk een verdediging van het secularisme, dat gewetensvrijheid en het absoluut respect voor de gewetensvrijheid garandeert. In slechts enkele dagen heeft het honderden handtekeningen verzameld uit verschillende landen, waaronder de volgende organisaties:

 • Association nationale Giordano Bruno – Libre Pensée (Italië)

 • Association madrilène des Athées et des Libres Penseurs (Spanje)

 • Association internationale de la Libre Pensée (AILP)

 • Fédération humaniste autrichienne (Oostenrijk)

 • Bureau européen de coordination de la Libre Pensée (BECLP)

 • Union des Athées et des Libres Penseurs de Catalogne (Spanje)

 • Fédération nationale la Libre Pensée (Frankrijk)

 • Humanist Association (Ierland)

 • Association Humaniste (Noorwegen)

 • Ligue Humaniste de Chimay-Momignies (België)

 • Libre Pensée (Luxemburg)

 • Les Amis d’Hypatie (Griekenland)

 • Cercle de la Libre Pensée (België)

 • Europa laica (Spanje)

 • Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (Frankrijk)

 • L’Obédience Maçonnique Le Droit Humain (Frankrijk)

 • L’Obédience maçonnique La Grande Loge Mixte de France (Frankrijk)

 • Maison de la Laïcité de Mons (België)

 • Conseil National des Association Familiales Laïques – CNAFAL (Frankrijk)

 • Union des Libres Penseurs Humanistes du Brandebourg (Duitsland)

 • Fédération nationale laïque des Monuments (Frankrijk)

 • Les Humanistes Évolutionnaires Berlin-Brandebourg (Duitsland)

 • Tendance intersyndicale Émancipation (Frankrijk)

 • Association « Liberté de conscience » (Luxemburg)

 • Associação República e Laicidade (Portugal)

 • Association internationale des sans-confession et Athéistes – IBKA (Duitsland)

 • Institut de Recherches et d’Études de la Libre Pensée – IRELP (Frankrijk)

 • Colectivo Republicano de euskal herria – Basque

 • The Union of Freethinkers (Finland)

 • Organisation Internationaler Bund der Konfessionslosen und Atheisten (IBKA), Landesverband Berlin-Brandenburg (Duitsland)

TER INFORMATIE :

Het European Secular Network deelt deze strijd voor gewetensvrijheid en de bescherming van persoonsgegevens van mensen die een religie verlaten. De verenigingen die lid zijn van het netwerk vragen dat religieuze organisaties eenvoudigweg onder het gewone recht vallen en de wetten op de bescherming van persoonsgegevens respecteren.

Link naar de petitie van La Fédération nationale de la Libre Pensée :

https://laicite-secularism.eu/registres-des-fideles-les-organisations-religieuses-doivent-respecter-les-lois/

In ten minste vier landen (Frankrijk, Ierland, Spanje en België) lopen er momenteel juridische procedures over deze kwestie bij het Europese Hof van Justitie.

Wij zijn van mening dat een dergelijk representatieve oproep van seculiere verenigingen in Europa een stap vooruit zou zijn op het gebied van de eerbiediging van de gewetensvrijheid van de inwoners van de verschillende landen in Europa.

We roepen alle verenigingen in Europa, en niet alleen in de lidstaten van de Europese Unie (er zijn 27 landen in de EU en 46 in de Raad van Europa), die beweren de vrijheid van geweten te respecteren, op om deze oproep te ondertekenen. De petitie kan ook ondertekend worden door individuen. Om deze petitie te ondertekenen

https://framaforms.org/organized-confessions-should-not-be-allowed-to-retain-personal-data-1712911613

We bedanken iedereen die heeft deelgenomen of zal deelnemen aan deze actie voor vrijheid.

Het Europees coördinatiebureau van La Libre Pensée

Straatsburg, 8 mei 2024